Scan How

scanhow.com

Scan How kan visualisere og beskrive opgaver og sociale historier med billeder, videoer og lyd. Herefter kan historierne gives en QR-kode, der kan printes og efterfølgende scannes, hvorefter historien kan følges step-by-step. I abonnement-versionen kan man tilknytte flere brugere og dermed dele og styre QR-koder og videoer mellem dem.

Billeder fra anmeldelser

Platforme

Android iPhone/iPad

Interaktion

Auditiv (lyd, musik, stemmer) Tekst Visuel (billeder, video, symboler)

Pris

Abonnement Gratis

 • Samlet vurdering3.9

  Baseret på 10 anmeldelser

 • Opstartsvenlighed 4 stjerner 3.9
 • Brugervenlighed 4 stjerner 4.2
 • Kommunikation 4 stjerner 3.9
 • Struktur 5 stjerner 4.6
 • Vejfinding 5 stjerner 4.5
 • Underholdning 3 stjerner 3.3
 • Faglig læring 4 stjerner 4
 • Fysisk træning 3 stjerner 3.3
 • Social træning 3 stjerner 3.3
 • Kognitiv træning 4 stjerner 4.2

Anmeldelser (10)

Lotte Olsen

Kommunikationsvejleder

Vi har lavet træningsprogrammer til vores unge, således at de bliver mere selvhjulpne ved den fysiske træning. Den mundtlige guidning hjælper dem til at fastholde dem i hvad de er i gang med. Man kan give opmuntring undervejs. Vi er også ved at lave QR koder med beskrivelser til alle træningsredskaber i vores træningslokale. Vi vil varmt anbefale cloud løsningen hvor man som kolleger kan dele gode ideer og hvor eleverne kan tilgå tingene fra flere forskellige enheder.

Målgruppe

ADHD Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Erhvervet hjerneskade Koncentrationsvanskeligheder Hukommelsesvanskeligheder Læsehandicap Vanskeligheder med overblik 7 - 10 år
 • Opstartsvenlighed 4 stjerner
 • Brugervenlighed 4 stjerner
 • Kommunikation 3 stjerner
 • Struktur 4 stjerner
 • Vejfinding 4 stjerner
 • Underholdning 2 stjerner
 • Faglig læring 4 stjerner
 • Fysisk træning 4 stjerner
 • Social træning 4 stjerner
 • Kognitiv træning 4 stjerner

Claus E.

Leder

Smart lille nemt program som gør det let at danne egne kreative farverige QR koder der kan indeholde ALT, beskrivelser, dagsrytmeplaner, metodeplaner, forflytningsvejledninger, små film klip m.m. Vi har store forventninger til anvendelsen af QR koder. P.t. er det blevet til et antal sjove vittigheder som kan læses centrale steder i botilbuddet. Vi er endvidere opmærksomme på det etiske i at ikke alle skal kunne scanne alle QR koder, tænkt som en beskyttelse af den enkelte borger og dennes integritet.

Målgruppe

Udviklingshæmning Anden funktionsnedsættelse Anden øvrig funktionsnedsættelse 18+ år
 • Opstartsvenlighed 5 stjerner
 • Brugervenlighed 5 stjerner
 • Kommunikation 5 stjerner
 • Underholdning 5 stjerner
 • Faglig læring 5 stjerner

Lotte Petersen

Socialpædagog/teamleder

Scanhow har været brugt i forbindelse med en borger, som har brug for hjælp til at overskue valgmuligheder. koden er en del af en "eftermiddagsrutine", hvor der bagved ligger to valgmuligheder for aktivitet. Det er nemt at udskifte valgmuligheder, når man forbereder arbejdet. Denne borger kan have svært ved at overskue at kommunikation kommer fra flere forskellige medarbejdere i løbet af ugen/dagen. Dermed giver det god mening, at det er den samme ordlyd og besked der kan gentages, når vedkommende scanner koden. Det er nemt og visuelt for borgeren at bruge Scanhow.

Målgruppe

Udviklingshæmning Koncentrationsvanskeligheder Læsehandicap Vanskeligheder med overblik Skrivehandicap 4 - 6 år
 • Opstartsvenlighed 4 stjerner
 • Brugervenlighed 3 stjerner
 • Kommunikation 3 stjerner
 • Struktur 3 stjerner

Jesper

Socialpædagog

Scan How er et godt program til at strukturere opgaver og skabe overskuelighed. Den er især god til at lave vejledninger til indlæring af arbejdsgange. Det er hurtigt og let at indsætte videoklip, billeder og tekst - og den er enkel og overskuelig at benytte for borgeren.

Målgruppe

ADHD Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Multihandicap Erhvervet hjerneskade Fysisk funktionsnedsættelse Anden funktionsnedsættelse Koncentrationsvanskeligheder Hukommelsesvanskeligheder Vanskeligheder med overblik 4 - 6 år
 • Opstartsvenlighed 4 stjerner
 • Brugervenlighed 4 stjerner
 • Kommunikation 3 stjerner
 • Struktur 5 stjerner
 • Underholdning 3 stjerner
 • Faglig læring 4 stjerner

Allan Mikaelsen

pædagog

Vi har haft gode erfaringer med at det er vores elever der selv finder billederne så de bliver individuelle og genkendelige. Som alt andet satte vi os selv ind i teknologien inden vi introducerede af afprøvede det sammen med vores elever. Man skal obs. på at der løbende kan blive behov for at opdatere en allerede eksisterende arbejdsgang i App`en (f.eks. hvis der bliver købt ny kaffemaskine eller andre ting i beskrivelsen har ændret sig).

Målgruppe

Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Erhvervet hjerneskade Koncentrationsvanskeligheder Hukommelsesvanskeligheder Vanskeligheder med overblik 18+ år

Billeder

 • Opstartsvenlighed 4 stjerner
 • Brugervenlighed 4 stjerner
 • Struktur 5 stjerner

Mette Kærsgaard

Socialpædagog

En App der benytter QR-koder. Vi har brugt app'en i forhold til at indlære en ny rutine til en bruger. Det kræver at brugeren har en vis evne til selv at trykke på skærmen, for at bladre mellem de forskellige sider. Den er god til at lave små forløb, hvor det er muligt at visualisere tingene for brugeren, vha. at både billeder og små videoklip. Det har nogle gange være en udfordring af få printet QR-koderne ud, hvis ikke Ipad'en/tablet'en er koblet direkte på en printer.

Målgruppe

ADHD Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Erhvervet hjerneskade Fysisk funktionsnedsættelse Koncentrationsvanskeligheder Hukommelsesvanskeligheder Vanskeligheder med overblik 7 - 10 år
 • Opstartsvenlighed 3 stjerner
 • Brugervenlighed 5 stjerner
 • Struktur 5 stjerner
 • Vejfinding 5 stjerner
 • Fysisk træning 3 stjerner
 • Kognitiv træning 4 stjerner

Lukasz Vølkers

Ansat, pædagogisk assistent

Scan How er et redskab der kan bruges i mange forskellige situationer. Scan How er nemt at finde rundt i og bruge for både personale og bruger. Scan How er med til at kunne strukturer eksempelvis nye aktiviteter, der skal sætte i værk i brugerens hverdag. Den viser skridt for skridt, hvordan en aktivitet skal udføres. Når QR koden bliver scannet, viser Ipadden hvilken aktivitet der skal laves med enkelte billede fremvisning eller video. Det er en god måde at gøre tingene skridt for skridt i det tempo der passer til brugeren. Scan How er gratis

Målgruppe

ADHD Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Erhvervet hjerneskade Fysisk funktionsnedsættelse Læsehandicap 18+ år

Billeder

 • Opstartsvenlighed 4 stjerner
 • Brugervenlighed 4 stjerner
 • Kommunikation 5 stjerner
 • Struktur 5 stjerner
 • Faglig læring 4 stjerner
 • Fysisk træning 4 stjerner
 • Social træning 3 stjerner
 • Kognitiv træning 4 stjerner

Jakob Bodeux

Socialpædagog

Scan How er et super redskab, som kan bruges i mange situationer. Eksempelvis Indlæring af dagligdagsopgaver. Jeg oplever at Scan How kan være med til at give borgeren tryghed i forhold til, selvstændigt at kunne klare diverse opgaver. Dette selvtillid, øget selvværd og dermed øget livskvalitet. Scan How er intuitiv og nem at arbejde med både for borgere og personale. Scan How er gratis.

Målgruppe

ADHD Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Erhvervet hjerneskade Hørenedsættelse Koncentrationsvanskeligheder Hukommelsesvanskeligheder Læsehandicap Vanskeligheder med overblik 18+ år Teachh

Billeder

 • Opstartsvenlighed 5 stjerner
 • Brugervenlighed 5 stjerner
 • Struktur 4 stjerner
 • Faglig læring 3 stjerner
 • Fysisk træning 2 stjerner
 • Social træning 3 stjerner
 • Kognitiv træning 5 stjerner
 • Andet formål

Pernille

Fagprofession

Er god til let og overskuelig at visualisere en metode til at nå et mål. Eksempelvis rengøring eller madlavning. De unge er med på beatet ved at der skal scannes QR koder som heller ikke behøver at være synlig idet de kan hænges hvor man ønsker. Er et godt struktur redskab. Brugeren kan guides både via tekst, billede og indtalt stemme på sammen tid. Et minus er at der er begrænsning på det antal sider man kan benytte. En opskrift eller rengøringsplan kan indeholde mange billeder så det er lidt ærgerligt at der et max antal sider. Man kan dog bare lave 2 eller flere QR koder og så opdele eksempelvis rengøringen på den måde. Man skal huske at dele QR koden med den/de brugere der skal benytte den inden man printer koden da QR koden ændre sig når den deles - koden skal IKKE printes før den er delt. Koderne kan deles individuelt med dem/de der skal benytte koden, der kan derfor arbejdes meget målrette med den enkelte.

Målgruppe

ADHD Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Hukommelsesvanskeligheder Læsehandicap Vanskeligheder med overblik Skrivehandicap 18+ år
 • Opstartsvenlighed 3 stjerner
 • Brugervenlighed 4 stjerner
 • Kommunikation 4 stjerner
 • Struktur 5 stjerner
 • Kognitiv træning 4 stjerner

Pia Christensen

fagprofessionel

Scan how er en personlig struktur app, der kan give overblik og vejledning hvor end man har brug for det. QR koden er jo personlig, hvilket er rart så ikke alle behøver at vide hvad man har problemer med. Har brugt den i forbindelse med madlavning, men kan bruges hvor der er behov for struktur og overblik.

Målgruppe

Autismespektrum forstyrrelse Koncentrationsvanskeligheder Læsehandicap Vanskeligheder med overblik Skrivehandicap 11 - 17 år
 • Opstartsvenlighed 3 stjerner
 • Brugervenlighed 4 stjerner
 • Kommunikation 4 stjerner
 • Struktur 5 stjerner
 • Social træning 3 stjerner

Tips og kommentarer