Mitii

mitii.com

Mitii (Move It To Improve It) er et internetbaseret system til udvikling og forbedring af koordination og samarbejde mellem hjerne og krop. Personer med hjerneskade, medfødt eller erhvervet, eller som af andre årsager har nedsat kognitivt og/eller fysisk funktionsniveau, vil have gavn af at udvikle og forbedre dette. Navnet Mitii antyder, at effekt kræver indsats. Træningen skal derfor foregå dagligt over mange uger. Dette opnås ved at træningen kan foregå der, hvor personen er - i hjemmet. Mitii er designet til at møde de krav forskningen stiller ud over intensiteten: Kognitive og fysiske elementer, variationer, aktiv selvmedvirken samt personlig tilpasning. En fagperson indstiller derfor programmet bedst muligt til personens niveau, så personen er udfordret. Denne tilpasning sker løbende – fagpersonen er med hele vejen. Træningen foregår på udleveret træningsudstyr (Computer med Kinect kamera), tilkoblet brugerens eget TV og internet.

Platforme

Windows

Interaktion

Visuel (billeder, video, symboler) Anden interaktion

Pris

Betaling

Der er ingen anmeldelser

Tips og kommentarer