Konfront

Konfront.io

Konfront er en metode, der bygger på to elementer. Eksponering via virtual reality film og systematiserede forløb, med stærk faglig evidens. Disse elementer bruges i en vekselvirkning, hvorved de understøtter og forstærker hinandens virkemidler.

Platforme

Andre platforme

Interaktion

Auditiv (lyd, musik, stemmer) Visuel (billeder, video, symboler) Anden interaktion

Pris

Betaling

Der er ingen anmeldelser

Tips og kommentarer