IBG er en fælles kommunikationsplatform, der fungerer som interaktiv opslagstavle og individuelt værktøj for borgere og personale. IBG højner tilgængeligheden til information gennem visuel kommunikation og gennemtænkt brugervenlighed. Moduler og visninger i IBG kan tilpasses, så de matcher behov og funktionsniveau hos den enkelte borger.

Billeder fra anmeldelser

Platforme

Storskærm

Interaktion

Tekst Touch Visuel (billeder, video, symboler)

Pris

Abonnement Betaling

 • Samlet vurdering4.2

  Baseret på 7 anmeldelser

 • Opstartsvenlighed 4 stjerner 3.7
 • Brugervenlighed 5 stjerner 4.7
 • Kommunikation 4 stjerner 4.3
 • Struktur 5 stjerner 4.6
 • Underholdning 5 stjerner 5
 • Social træning 4 stjerner 3.5
 • Kognitiv træning 4 stjerner 4
 • Faglig læring 4 stjerner 4

Anmeldelser (7)

Mariane Fjendbo

Afdelingsleder

I vores aktivitetstilbud, der rummer 95 borgere og 21 personale og en masse gennemgående samarbejdspartnere og gæster i løbet af en uge, er IBG skærmen blevet samlingspunkt i vores fælles kantine. Alle vores borgere, personale og gæster har glæde af skærmen, som både giver overblik, men som også samler borgerne, der i fælles glæde ser billeder, film og andet fra de aktiviteter der laves i huset eller kommende arrangementer. Det at borgerne selv kan trykke de billeder frem der giver værdi og mening for dem gør den perfekt, samtidig indeholder skærmen en masse daglig viden der giver borgerne overblik. Hvem er på arbejde? Hvilke aktiviteter sker i dag? Osv. IBG skærmen kan jeg varmt anbefale til alle dag og døgntilbud. Med venlig hilsen Mariane Fjendbo, afdelingsleder Frydenslund aktivitetstilbud, Silkeborg

Målgruppe

Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Multihandicap Erhvervet hjerneskade Fysisk funktionsnedsættelse Anden funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Nedsat finmotorik Koncentrationsvanskeligheder Nedsat grovmotorik Hukommelsesvanskeligheder Læsehandicap Vanskeligheder med overblik Skrivehandicap 18+ år
 • Opstartsvenlighed 5 stjerner
 • Brugervenlighed 5 stjerner
 • Kommunikation 5 stjerner
 • Struktur 4 stjerner
 • Underholdning 5 stjerner
 • Social træning 4 stjerner
 • Kognitiv træning 4 stjerner

Henrik Vind

Udviklingskonsulent

IBG er målrettet beboere og personale. Platformen leverer information og overblik for både beboere, pårørende og personale. Platformen digitaliserer en række arbejdsgange, og kan med sine interaktive funktionaliteter understøtte det daglige pædagogiske arbejde.

Målgruppe

ADHD Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Fysisk funktionsnedsættelse Hukommelsesvanskeligheder Læsehandicap 18+ år

Billeder

 • Opstartsvenlighed 3 stjerner
 • Brugervenlighed 5 stjerner
 • Kommunikation 5 stjerner
 • Struktur 5 stjerner

Christel Danner

Pæd.med

IBG er en rigtig god mulighed for vores borgerer, selv at være opsøgende på f. eks hvem der er på arbejde, hvad der er af aktiviter og hvad dagens menu består af. Den kan også blive et socialt samlings punkt borgerne i mellem. Hvor der bl.a kan ses billed galleri, tjekke vejret osv.

Målgruppe

Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Fysisk funktionsnedsættelse Farveblind Hørenedsættelse Koncentrationsvanskeligheder Hukommelsesvanskeligheder Læsehandicap Skrivehandicap 4 - 6 år
 • Opstartsvenlighed 3 stjerner
 • Brugervenlighed 5 stjerner
 • Struktur 4 stjerner
 • Faglig læring 4 stjerner

hilde erikstad

fagprofessionel

IBG er et kommunikationssystem hvor der er en stor tavle som bruges af personale/brugere/besøgende. Man lægger informationer ind via en pc og så kan borgere mm finde de oplysninger som er lagt ind. Der er også mulighed for at lave tilmeldinger til fx mad direkte på tavlen. Meget brugervenlig og god service fra udbyderen. Systemet kræver dog tid til at få informationen ind

Målgruppe

Multihandicap Hørenedsættelse Nedsat finmotorik Koncentrationsvanskeligheder Nedsat grovmotorik Læsehandicap Skrivehandicap Synsnedsættelse 18+ år

Billeder

 • Opstartsvenlighed 5 stjerner
 • Brugervenlighed 5 stjerner
 • Kommunikation 4 stjerner
 • Struktur 5 stjerner
 • Social træning 3 stjerner
 • Andet formål

Søren ravn pedersen

Hjemmevejleder

Det tog en del tid, at oprette alt der skulle oprettes til IBG´en, b.la upload af billeder og vagtplan, så opstarten tog en del tid, også væk fra beboerne . Der var desværre ret mange opdateringer på tavlen, i starten, hvilket skabte en del frustrationer hos vores borgere med autisme spektrum, da de hverken kunne se vagtplan eller madplan (hvilket vi primært bruger tavlen til). Nu kører tavlen optimalt og alle 15 beboere i huset kan finde ud af at afmelde og tilmelde sig arrangementer og om fx. de spiser med, samt finde ud af hvem af personalet, der er på vagt. De yngre beboere har glæde af, at få hjælp til at arrangere sociale arrangementer eksempelvis spilledage, hvor det er slået op på tavlen, så de der er interesserede kan tilmelde sig. Vi bruger primært vores IBG til information og en fed feature må siges, at være oplæsnings funktionen, så beboerne, ved tryk på tavlen kan få læst op, hvad der står af meddelelser. Vi har lige fået rejseplans app, men det er endnu for tidligt at evaluere på denne. Før i tiden lavede vi opslag, samt mad og vagtplaner på papir, hvilket også fungerede fint, men tavlen skaber måske et hurtigere overblik for beboerne (efter indkøringsfasen), man kan omvendt også sige, at den har skabt et nyt behov ;-)

Målgruppe

ADHD Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Hørenedsættelse Koncentrationsvanskeligheder Hukommelsesvanskeligheder Læsehandicap Synsnedsættelse 18+ år
 • Opstartsvenlighed 3 stjerner
 • Brugervenlighed 4 stjerner
 • Kommunikation 4 stjerner
 • Struktur 4 stjerner

Pernille

Fagprofession

Der er lidt arbejde i at komme i gang men programmet er nemt at arbejde i. Super informationsskærm hvor information om hvilke personaler der er/kommer på arbejde den følgende dag/dage. Nyheder, madplaner, galleri, aktiviteter og meget mere kan ligges på skærmen. Fungere som et rigtig godt informationsredskab og giver god ro og forudsigelighed for brugeren. Dyr at investere i men er alle pengene værd. Vi har købt skærmen ved IBG og programmet SIS.

Målgruppe

ADHD Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Erhvervet hjerneskade Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Nedsat finmotorik Koncentrationsvanskeligheder Nedsat grovmotorik Hukommelsesvanskeligheder Vanskeligheder med overblik Skrivehandicap 18+ år
 • Opstartsvenlighed 4 stjerner
 • Brugervenlighed 5 stjerner
 • Kommunikation 4 stjerner
 • Struktur 5 stjerner
 • Andet formål

Jakob Sonnenborg

Pædagog

I forbindelse med opstart var der en del arbejde i forhold til at skrive vores arbejdsplan ind i Backenden samt i at instruere kollegaer i at navigere i backenden. Når grundelementerne er lagt ind er der ikke det store vedligeholdelses arbejde. Selve IBG'en, og også backenden, er ret intuitivt bygget op og borgerne lærte hurtigt at bruge den. I forhold til kommunikation kunne jeg savne, at den kunne læse op, da flere af borgerne har svært ved at læse informationen om evt. et arrangement. Vi bruger IBG'en til at lægge billeder op fra diverse arrangementer i huset. Borgerne er glade for at se billederne og tale om det pågældende arrangement. Det giver dem også mulighed for at vise billederne til deres pårørende. Husk i den forbindelse at undersøg om borgerne giver tilladelse til, at der lægges billeder af dem på skærmen. IBG'en skaber et godt overblik i forhold til arbejdsplanen. Borgerne kan se hvem der kommer på arbejde den pågældende dag og også bladre længere frem og se hvem der fx kommer på deres hjemmedag.

Målgruppe

ADHD Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Anden funktionsnedsættelse Koncentrationsvanskeligheder Hukommelsesvanskeligheder Læsehandicap Vanskeligheder med overblik 18+ år

Billeder

 • Opstartsvenlighed 3 stjerner
 • Brugervenlighed 4 stjerner
 • Kommunikation 4 stjerner
 • Struktur 5 stjerner

Tips og kommentarer