Via brugertilpasset layout og navigation skaber app’en en omfattende kommunikationsplatform. App’en understøtter optaget lyd samt tekst-til-tale, der kan kombineres med det medfølgende katalog over symboler. Findes i en dansk udgave.

Billeder fra anmeldelser

Platforme

iPhone/iPad

Interaktion

Auditiv (lyd, musik, stemmer) 0-1 kontakt Oplæsning (tekst til tale) Tekst Touch Visuel (billeder, video, symboler)

Pris

Betaling

 • Samlet vurdering3

  Baseret på 5 anmeldelser

 • Opstartsvenlighed 4 stjerner 3.6
 • Brugervenlighed 4 stjerner 3.8
 • Kommunikation 4 stjerner 4.4
 • Struktur 4 stjerner 3.5
 • Vejfinding 1 stjerne 1
 • Underholdning 4 stjerner 4
 • Faglig læring 1 stjerne 1
 • Fysisk træning 1 stjerne 1
 • Social træning 4 stjerner 4
 • Kognitiv træning 4 stjerner 4

Anmeldelser (5)

Lars Bertelsen

Socialpædagog

Bruges rigtig fint af borgere som har brug for en visuel guidning. Har mange muligheder for integration af andre apps

Målgruppe

Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Nedsat finmotorik Koncentrationsvanskeligheder Læsehandicap Vanskeligheder med overblik Skrivehandicap 18+ år
 • Opstartsvenlighed 4 stjerner
 • Brugervenlighed 5 stjerner
 • Kommunikation 5 stjerner
 • Struktur 4 stjerner
 • Vejfinding 1 stjerne
 • Underholdning 4 stjerner
 • Faglig læring 1 stjerne
 • Fysisk træning 1 stjerne
 • Social træning 4 stjerner
 • Kognitiv træning 4 stjerner

Anne

Kommunikationsvejleder

Jeg bruger GoTalk Now i mit arbejde som kommunikationsvejleder, hvor jeg har en vejledende rolle i forhold til børn med multiple funktionsnedsættelser. Her møder jeg mange børn, der har svært ved at udtrykke sig med det verbale sprog på trods af, at de har en forholdsvis veludviklet sprogforståelse, og det kan være grobund for mange frustrationer. Derfor synes jeg, at GoTalk Now kan være et godt supplement til alle de andre alternative kommunikationsformer, disse børn skal tilbydes. Med et godt kendskab til barnet via pædagogernes og forældrenes beskrivelser, så kan man med lidt kreativitet lave nogle gode personlige opsætninger til børnene, der giver dem mulighed for at byde ind i samtalen og have mere indflydelse på deres tilværelse. Desuden kan talemaskinen hjælpe sprogudviklingen på vej, hvis man sørger for at programmere den, så der også er mulighed for tilegnelse af nye ord og udtryk. Endnu en fordel ved GoTalk Now er, at app'en giver mulighed for at man kan benytte sig af PCS-symboler, som ofte er det, børnene kender i forvejen fra deres hverdag.

Målgruppe

Udviklingshæmning Multihandicap Fysisk funktionsnedsættelse Nedsat finmotorik Nedsat grovmotorik Synsnedsættelse 4 - 6 år
 • Opstartsvenlighed 4 stjerner
 • Brugervenlighed 3 stjerner
 • Kommunikation 4 stjerner

Karina Nielsen

social pædagog

gotalk now er rigtig god hvis man skal lave et kommunikations pas til en borger der ingen sprog har, men kan bestem også bruges til borger med sprog, her kan de selv være med til at vælge hvad den skal indeholde og indtale lyd til de forskellige billeder, der kan også lægges video ind. det kan bruges som et samtale emne fx om familie, hvem er jeg, hvad kan jeg lide osv. man skal lige bruge lidt tid på at sætte sig inde i programmet, men ellers nemt at gå i gang med.

Målgruppe

Udviklingshæmning Multihandicap Anden øvrig funktionsnedsættelse 0 - 3 år
 • Opstartsvenlighed 3 stjerner
 • Brugervenlighed 3 stjerner
 • Kommunikation 4 stjerner

Søren

Pædagog

Har anvendt teknologien i forhold til egen brugergruppe, der har udviklingsalder 0-3 år. Her er programmet brugt som kommunkationspas, dvs en beskrivelse med tekst og fotos om vedkommendes livsforhold, det kan være boligforhold, aktivitetstilbud, hvad vedkommende kan lide eller ej, pårørende, osv. Når først man har indsamlet "data" om brugeren, og man synes, man har materiale nok til at beskrive brugerens liv og hverdag tilstrækkeligt, kan man opsætte felter hvor der er fotos fra Ipad eller downloade fra Google og bruge disse med tekst. Man skal lige "lege" lidt med opsætningen, men bliver man ferm til at bruge programmet, synes der ikke at være grænser for, hvordan man beskrive brugerens hverdag og liv - det er op til fantasien hvor kreativt man vil gøre det. For programmet byder til kreativitet, når man først har lært det at kende:)

Målgruppe

Udviklingshæmning Multihandicap Erhvervet hjerneskade Fysisk funktionsnedsættelse Koncentrationsvanskeligheder Hukommelsesvanskeligheder Læsehandicap Vanskeligheder med overblik Skrivehandicap 0 - 3 år
 • Opstartsvenlighed 3 stjerner
 • Brugervenlighed 4 stjerner
 • Kommunikation 4 stjerner

Louise Drachmann

Pædagog

GoTalk Now er en App der kan anvendes til rigtig mange forskellige pædagogiske formål, alt efter hvordan man laver opsætningen. App'en indeholder vælgeflader, hvor man kan oprette "knapper" som kan indeholde både tekst, lyd og billeder. Vi har brugt App'en til at lave kommunikationspas, hvor borgeren kan fortælle om sig selv, hvem de er, deres familie, hvad de godt kan lide/ikke lide, hvad de har brug for hjælp til, hvordan de kommunikere, osv. (den kan også bruges som Podd-bog, tale-maskine m.m.) Derudover har vi brugt app'en som film og billedfremviser. Vi har lavet en vælgeflade med tog-film. Det har virket rigtig godt, da flere af borgerne har svært ved at finde rundt på youtube og har behov for meget hjælp til det. Vi har også lavet vælgeflader, med forskellige aktiviteter borgerne kan vælge imellem. Jeg synes app'en er god og har et nemt overskueligt design. Den kan tilpasses den enkeltes behov. Den kan også indstilles til scanning og bruges med 0-1 kontakt. Jeg havde lidt svært ved at vælge en aldersgruppe, da borgerne jeg arbejder med er voksne, men på mange områder har en udviklingsalder mellem 0-5 år.

Målgruppe

Udviklingshæmning Autismespektrum forstyrrelse Hukommelsesvanskeligheder Vanskeligheder med overblik 0 - 3 år

Billeder

 • Opstartsvenlighed 4 stjerner
 • Brugervenlighed 4 stjerner
 • Kommunikation 5 stjerner
 • Struktur 3 stjerner
 • Underholdning 4 stjerner

Tips og kommentarer