DoMyDay / Nem kommunikation

telecall.dk/DoMyDay.html

Alt i ét hjælpemiddel for struktur og kommunikation til lettere demente og andre med kognitiv funktionsnedsættelse. Funktioner kan tilføjes og fjernes samt tilpasses individuelt til borgerens varierende funktions niveau.

Platforme

Android

Interaktion

Auditiv (lyd, musik, stemmer) Tekst Touch Vibration Visuel (billeder, video, symboler)

Pris

Abonnement

Der er ingen anmeldelser

Tips og kommentarer