Læse- og skriveværktøjet CD-ORD er kendt for at forløse ordblinde børn og voksnes potentiale for at læse, skrive og lære. Programmets oplæsning og kontekstbaserede ordforslag giver et løft både fagligt og i form af større frihed og selvhjulpenhed. Med CD-ORD på pc’en kan du nemlig læse al tekst på computeren: i dokumenter, på nettet, på knapper, menuer og i spil. Og fordi CD-ORD installeres på din pc, virker det i alle situationer, selv når du er offline.

Platforme

Android Smartphone Tablet Windows Windows Phone

Interaktion

Auditiv (lyd, musik, stemmer) Oplæsning (tekst til tale) Tekst

Pris

Ikke angivet

Der er ingen anmeldelser

Tips og kommentarer